Gdzie szukać pomocy

Zatrzymaj błędne koło przemocy. Przerwij milczenie. Otwarcie porozmawiaj lub zgłoś problem. To ważne nie tylko jeśli sam cierpisz, ale także jeśli jesteś świadkiem krzywdy kogoś innego. Zwracając uwagę odpowiednich osób, możesz w realny sposób nieść pomoc. Czasami pomóc może zaufany przyjaciel, ale zdarza się, że konieczne jest wsparcie osoby obcej, która potrafi znaleźć dystans do osób i problemów.

W wielu ośrodkach udzielających wsparcia nastolatkom i ich rodzicom, można liczyć nie tylko na zrozumienie i szacunek, ale także próbę rozwiązania sprawy metodami bez wskazywania zwycięzców i przegranych. Wsparcie specjalisty pomoże odzyskać panowanie nad sobą i może znacząco poprawić atmosferę w domu. Dzięki temu każdemu będzie lepiej!

Profesjonalnego wsparcia (mediacji, poradnictwa, terapii) lub zwykłej rozmowy nie wymagają wszyscy nastolatkowie i ich rodzice. Jednak skorzystanie z pomocy w sytuacji trudnej jest zawsze mądrzejszym wyborem, niż utrata panowania nad sobą, stosowanie przemocy lub przyzwolenie na rozwój jakiegoś zaburzenia czy uzależnienia. Wielu specjalistów jest zobowiązanych do zachowania tajemnicy i tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. zagrożenie zdrowia lub życia) mogą przekazać pozyskane w trakcie spotkania informacje.

Korzystając z pomocy specjalisty można powiedzieć tylko to, co chcemy. Nikt nikogo nie powinien przesłuchiwać na siłę. Warto mówić wyłącznie prawdę, gdyż tylko tak pomoc może okazać się skuteczna.

Gdzie szukać pomocy?

  • Telefony zaufania (116 111 – dla młodzieży, 800 100 100 – dla rodziców i nauczycieli, 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 801 12 00 02 – Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia”)
  • pedagodzy i psycholodzy szkolni
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • jednostki specjalistycznego poradnictwa (funkcjonujące w systemie pomocy społecznej)
  • organizacje pozarządowe specjalizujące się w poradnictwie, terapii i wsparciu młodzieży
  • poradnie zdrowia psychicznego (w szczególności, jeśli sprawa może dotyczyć zaburzeń psychicznych,
    samookaleczania, myśli samobójczych)
  • prywatne ośrodki i punkty poradnictwa oraz terapii.

 

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

JednostkaAdres
Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ofiar przemocy w rodzinie w Zelowie ul. Żeromskiego 28,
97-425 Zelów
tel. 44 634 24 98
e-mail: umzelow@zelow.pl
Punkt profilaktyczno - interwencyjny dla dzieci, młodzieży i rodziców w Zelowie ul. Żeromskiego 28,
97-425 Zelów
tel. 44 634 24 98
e-mail: umzelow@zelow.pl
Punkt konsultacyjno - informacyjny w Strzelcachul. Leśna 1,
99-307 Strzelce
tel. 24 356 66 13
e-mail: beatabakgops@interia.pl
Punkt Konsultacyjny w Łaskuul. Żeromskiego 14,
98-100 Łask
tel. 607 040 420
e-mail: mgopslask@interia.pl
Punkt Konsultacyjny w Łaskuul. Plac Szarych Szeregów 5,
98-100 Łask
tel. 609 860 890
e-mail: mgopslask@interia.pl
Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Łowiczuul. Podrzeczna 30,
99-400 Łowicz
tel. 46 837 03 44
e-mail: pcprlowicz@wp.pl
Punkt Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” w Łowiczuul. Św. Floriana 7,
99-400 Łowicz
tel. 735 295 918
e-mail: elzbieta.szachogluchowicz@um.lowicz.pl
Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Alkoholowym Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie „Pasiaczek” w Łowiczu ul. Św. Floriana 7,
99-400 Łowicz
tel. 735 295 918
e-mail: elzbieta.szachogluchowicz@um.lowicz.pl
Punkt pomocy psychologicznej MOPS w Łowiczuul. Kaliska 6,
99-400 Łowicz
tel. 46 837 41 55
e-mail: mopslowicz@poczta.fm
Punkt konsultacyjnyul. Gminna 11 (przy OSP),
Łyszkowice,
tel. 46 8388762
e-mail: gopslyszkowice@op.pl
Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicachul. Partyzancka 31,
95-200 Pabianice
tel. 42 215 42 11
fax. 42 227 10 80
e-mail: opiispab@wp.pl
Punkt konsultacyjny w Pęczniewieul. Główna 16,
99-235 Pęczniew
tel. 43 678 15 19
e-mail: ug-peczniew@wp.pl
Punkt Poradnictwa Socjalnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ZadzimiuZadzim 44,
99-232 Zadzim
tel. 43 678 66 74
e-mail: gops_zadzim@post.pl
Zespół ds. Uzależnień w Radomskuul. Kościuszki 10,
97-500 Radomsko
tel. 44 683 28 85
e-mail: mops@mops-radomsko.pl
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomskuul. Kościuszki 10,
97-500 Radomsko
tel. 44 685 44 52
e-mail: profilaktykaradom-sko@home.pl
Punkt Konsultacyjny w Gidlachul. Pławińska 22
97-540 Gidle
tel. 34/3272-027 wew. 221
e-mail: gops@gidle.pl
Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5/21,
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 8144109
e-mail: pogotowie_rodzinne@interia.pl
Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sieradzuul. Polna 18/20,
98-200 Sieradzu
tel. 43 827 41 19
e-mail: moik@mops.sieradz.eu
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Burzeninieul. Polna 19,
98-260 Burzenin
tel. 43 821 40 87
e-mail: gops_burzenin@post.pl
Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Cekanowska 5,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 723 34 89
e-mail: mopstomaszow@poczta.onet.pl
Punkt Konsultacyjny w PątnowiePątnów 48,
98-335 Pątnów
tel. 43 886 51 79
e-mail: gops_patnow@post.pl
Punkt informacyjny i poradnictwa dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieluniuul. Reformacka 3,
98-300 Wieluń
tel. 43 843 12 05
e-mail: mgops_wielun@post.pl
Punkt ds. Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woliul. Plac Wolności 26,
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 53 20
e-mail: sekretariat@mopscos.pl
Punkt Konsultacyjny w Szadkuul. Warszawska 7
98-240 Szadek
tel. 43 821 59 17
e-mail: mgopssza-dek@poczta.onet.pl
Ośrodek Wspierania Rodziny w Zgierzuul. Długa 89/91,
95-100 Zgierz
tel. 42 718 31 79
e-mail: poradnia@powiat.zgierz.pl
Punkt informacyjno- konsultacyjny ds. Przeciwdziałania przemocy i dla osób w kryzysie w Strykowieul. E. Plater 5,
(I piętro pok. 10)
95-010 Stryków
tel. 42 719 81 59
e-mail: mgops-strykow@o2.pl
Punkt Wsparcia Psychospołecznego w Rogowieul. Wojska Polskiego 26,
95-063 Rogów
tel. 794 430 463
e-mail: pomocpsychospoleczna@op.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinieul. Próchnika 34,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 647 43 62
e-mail: mopr@mopr.piotrkow.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bełchatowieul. Czapliniecka 66,
97-400 Bełchatów
tel. 44 733 05 45
e-mail: pcpr@powiatbelchatowski.pl
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy PCPRul. Oporowska 27,
99-300 Kutno
tel. 24 355 90 80
e-mail: poikkutno@interia.pl
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łaskuul. 9-go Maja 33,
98-100 Łask
tel. 43 675 50 49
e-mail: oik.lask@op.pl
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w SieradzuPlac Wojewódzki 3,
98-200 Sieradz
tel. 43 827 1807
e-mail: pcpr.sieradz@gmail.com
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieluniuul. Śląska 23,
98-300 Wieluń
tel. 43 843 14 90
e-mail: pcpr_w_wieluniu@op.pl
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowieul. Ludwika Waryńskiego 15,
98-400 Wieruszów
e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woliul. Dąbrowskiego 15,
98- 220 Zduńska Wola
tel. 43 824 99 90
e-mail: sekretariat@pcprzdunskawola.pl

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

JednostkaAdres
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach ul. Bracka 10/12,
95-200 Pabianice
tel./fax. 42 239 77 88
poradniapp@o2.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu ul. Śląska 23,
98-300 Wieluń
tel. 43 843 45 20
sekretariat@poradnia.wielun.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Dmowskiego 47,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 646 53 16
poradnia@poradnia.piotrkow.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie ul. 3-go Maja 29,
98-290 Warta
tel./fax. 43 829 47 34
poradniawarta@interia.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiejul. Krakowska 22,
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 81 54 674
kom. 0-698-629-223
rawa_poradnia@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
ul. Wyszyńskiego 86,
94-050 Łódź
tel. 42 688 16 68
tel./fax. 42 688 15 39
kom. 533-575-353
poradniadlamlodziezy@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie ul. Armii Krajowej 2,
26-300 Opoczno
tel. 44 736 14 62
pppopoczno@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Konstantynowie Łódzkim ul. Kilińskiego 75,
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. 42 211 12 48
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie – Filia w Drzewicy ul. Staszica 2,
26-340 Drzewica
tel./fax. 48 383 35 54
pppdrzewica@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowieul. Lotnicza 1,
95-035 Ozorków
tel./fax. 042 718 93 54
tel. 730 510 220
poradnia-ozorkow@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zgierzu ul. Barlickiego 2,
95-100 Zgierz
tel. 42 718 31 79
poradnia@powiat.zgierz.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 1/13,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel./fax. 44 723 34 86
sekretariat@ppptm.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie ul. Czaplinecka 96,
97-400 Bełchatów
tel. 44 632 28 74
ppp_belchatow111@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczuul. Podrzeczna 28 b,
99-400 Łowicz
tel. 46 837 42 71
tel./fax (46) 837 60 65
poczta@poradnia.lowicz.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomskuul. Piastowska 21,
97-500 Radomsko
tel./fax 44 6834114
pppradomsko@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinachul. Konstytucji 3-go Maja 5,
95-060 Brzeziny
tel./fax 46/874-21-76
kom. 531 838 940
poradnia@pppbrzeziny.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnieul. Dąbrowskiego 1,
99-300 Kutno
tel. 24 253 38 29
pppkutno@poczta.onet.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w SieradzuPlac Wojewódzki 3,
98-200 Sieradz
tel. 43 822 42 70
porped@poczta.onet.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkachul. Korczaka 5,
95-040 Koluszki
tel. 44 714 14 54
pppkoluszki@interia.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkimul. Warszawska 10/12,
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. 42 712 13 08
przyjaznaporadnia@o2.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodziul. Hipoteczna 3/5,
91-335 Łódź
tel. 42 651 49 72
ppp1lodz@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodziul. Motylowa 3,
91-360 Łódź
tel./fax: 42 659-15-81
poradnia.motylowa@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Łodziul. Dowborczyków 5,
90-019 Łódź
tel. 42 676 73 05
ppp3lodz@gmail.com
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w ŁodziAl. Piłsudskiego 101,
90-315 Łódź
tel. 42 674 45 88
ppp4lodz@poczta.onet.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodziul. Mikołaja Kopernika 40,
90-552 Łódź
tel. 42 637 16 08
ppp5lodz@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodziul. Rzgowska 25
93-008 Łódź
tel. 42 684 92 82
ppp6lodz@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łaskuul. Batorego 31,
98-100 Łask
tel./fax 43 675 20 46
ppplask@op.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Poddębicachul. Narutowicza 13,
99-200 Poddębice
tel./fax. 43 678 29 77
ppppoddebice@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieruszowieul. Waryńskiego 14,
98-400 Wieruszów
tel./fax. 62 784 12 95
poczta@ppp.powiat-wieruszowski.pl
pppwieruszow@vp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woliul. Żeromskiego 3 a,
98-220 Zduńska Wola
tel./fax. 43 823 36 34
poradnia_zdwola@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicachul. Senatorska 10,
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 28 28
pppsk@interia.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pajęcznieul. Wiśniowa 34/38,
98-330 Pajęczno
tel. 34 311 24 71
poradniapajeczno@op.pl
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycyul. Kaliska 13,
99-100 Łęczyca
tel. 24 721 28 37
ppppleczyca@poczta.fm
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicachul. Konstytucji 3-go Maja 6,
96-100 Skierniewice
tel. 46 834 59 66, 46 834 59 80
ppppskce@op.pl

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego

JednostkaAdres
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie97-400 Bełchatów,
ul. Czaplinecka 66
tel. 44 733 05 45
fax. 44 632 53 48
pcpr@powiat-belchatowski.pl
http://www.belchatow.pcpr.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzezinach95-060 Brzeziny,
ul. Konstytucji 3 Maja 3/5
tel. 46 874 21 61
pcpr.brzeziny@poczta.fm
http://pcpr-brzeziny.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie99-301 Kutno,
ul. Krzywoustego 11
tel. 24 355 47 50
fax. 24 352 04 14
sekretariat@pcprkutno.pl
http://www.pcprkutno.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku98-100 Łask,
ul. 9 Maja 33
tel./fax. 43 675 37 49
pcpr.lask@op.pl
http://www.pcprlask.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy 99-100 Łęczyca,
ul. Kilińskiego 4
tel. 24 721 61 62
fax. 24 721 01 63
pcprleczyca@neostrada.pl
http://www.pcprleczyca.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu99-400 Łowicz,
ul. Podrzeczna 30
tel./fax. 46 837 03 44
pcprlowicz@wp.pl
http://www.pcpr.lowicz.pl/V2/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, powiat Łódzki Wschodni92-318 Łódź,
Al. Piłsudskiego 133d
tel. 42 676 34 87
fax. 42 676 34 99
pcpr@lodzkiwschodni.pl
http://www.lodzkiwschodni.pl/pcpr.html
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie26-300 Opoczno,
ul. Armii Krajowej 2
tel./fax. 44 736 14 64
sekretariat@pcpropoczno.pl
http://www.pcpropoczno.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach95-200 Pabianice,
ul. Traugutta 6a
tel. 42 215 66 60
fax. 42 215 66 05
sekretariat@pcpr-pabianice.pl
http://www.pcpr-pabianice.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie98-330 Pajęczno,
ul. 1 Maja 13/15
tel. 34 311 10 56
fax. 34 311 10 36
pcpr.paj@wp.pl
http://www.pajeczno.pcpr.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim97-300 Piotrków Trybunalski,
Al. 3-go Maja 33
tel. 44 732 31 64
pcpr@powiat-piotrkowski.pl
http://www.pcpr.piotrkowski.bip.net.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach99-200 Poddębice,
ul. Łęczycka 28
tel./fax. 43 678 40 40
pcpr@poddebicki.pl
http://www.pcprpoddebice.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku97-500 Radomsko,
ul. Przedborska 39/41
tel. 44 683 44 22
fax. 44 683 20 06
biuro@pcpr.radomsko.pl
http://www.pcpr.radomsko.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej96-200 Rawa Mazowiecka,
ul. Kościuszki 5
tel./fax. 46 814 57 60
pcpr@powiatrawski.pl
http://www.powiatrawski.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu98-200 Sieradz,
ul. Plac Wojewódzki 3
tel. 43 822 05 01
fax. 43 822 43 77
pcpr.sieradz@gmail.com
http://www.sieradz.pcpr.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skierniewicach96-100 Skierniewice,
ul. Konstytucji 3 Maja 6
tel./fax. 46 834 59 47 / 46 833 45 14
pcpr@powiat-skierniewice.pl
http://www.pcpr.powiat-skierniewice.pl/
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomasowie Mazowieckim97-200 Tomaszów Mazowiecki,
ul. Św. Antoniego 41
tel./fax. 44 725 14 60
http://tomaszow.mazowiecki.pcpr.info/
pcpr_tomaszow@poczta.internetdsl.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu98-300 Wieluń,
ul. Śląska 23
tel./fax. 43 843 14 90
http://bip-pcpr.powiat.wielun.pl/
pcpr_w_wieluniu@op.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie98-400 Wieruszów,
ul. Ludwika Waryńskiego 15
tel./fax. 62 783 19 95
http://wieruszow.pcpr.info/
pcpr_wieruszow@interia.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli98-220 Zduńska Wola,
ul. Getta Żydowskiego 4a
tel. 43 824 99 90
fax. 43 824 99 99
http://www.pcprzdunskawola.pl/
sekretariat@pcprzdunskawola.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu95-100 Zgierz,
ul. Sadowa 6a
tel. 42 715 43 58
http://www.pcpr.powiat.zgierz.pl
pcpr@powiat.zgierz.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi90-440 Łódź,
ul. Piotrkowska 149
tel. 42 632 40 34/ 42 632 40 69
fax. 42 632 41 30
http://www.mops.lodz.pl/
sekretariat@mops.lodz.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim97-300 Piotrków Trybunalski,
ul. Próchnika 34
tel./fax. 44 733 90 03 do 05,
tel. 44 649-57-59
http://www.mopr.piotrkow.pl/
mopr@mopr.piotrkow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Skierniewicach96-100 Skierniewice,
ul. Senatorska 12
tel./fax. 46 833 39 48
http://www.mopr.skierniewice.bipst.pl/
sekretariat@mopr.skierniewice.bipst.pl

Organizacje pozarządowe

JednostkaAdres
Fundacja INNOPOLIS w Łodzi
ul. Tymienieckiego 16F,
90-349 Łódź
tel. 512 667 512
umawianie wizyt: innopolis.erecepcja.eu
e-mail: fundacja@innopolis.pl
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi

ul. Bydgoska 15/8,
91-036 Łódź
tel. 794 430 463
e-mail: pomocpsychospoleczna@op.pl
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi
ul. Franciszkańska 85,
91-837 Łódź
tel. 42 640 65 91
e-mail: hostel@xl.wp.pl
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „PROM”
ul. Jaracza 40,
90-252 Łódź
tel. 42 630 03 73
fax. 42 639 97 76
e-mail: prom@prom.org.pl
Fundacja Wspierania Zdrowia „eRka” w Łodzi
ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16b/3,
91-438 Łódź
tel. 602 737 666
e-mail: fundacjaerka@wp.pl
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” w Zgierzu
ul. Rembowskiego 59,
95-100 Zgierz
tel. 507 016 568 / 606 332 997
e-mail: kujawiak@gmail.com
Fundacja PRAESTERNO – Ośrodek w Łodzi

ul. Nawrot 46,
90-014 Łódź
tel. 42 67 67 727 / 607 375 767
e-mail: praesterno1@wp.pl
Fundacja Wsparcia Psychospołecznego „Zielona Przystań” w Łodzi
ul. Sienkiewicza 35, lok. 10,
90-114 Łódź
tel. 502 523 040
e-mail: psychowsparcie@wp.pl
Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

ul. Broniewskiego 1a,
93-162 Łódź
tel. 42 682 20 22 w. 22
e-mail: csr@csr.org.pl
Stowarzyszenie „Edukacja i Wychowanie” w Łodzi
ul. Wólczańska 222 m. 6,
95-005 Łódź
tel. 42 658 64 18 / 606 337 496
e-mail: stow.eiw@wp.pl
Fundacja Wspierania Dzieci, Rodzin i Dorosłych AKURAT w Łodzi
ul. Bolesława Szczodrego 24, lok. 11,
92-414 Łódź
tel. 604 813 926
e-mail: biuro@fundacja-akurat.pl
Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej „Nadzieja” w Łodzi

Al. Wyszyńskiego 86,
94-050 Łódź
tel. 42 688 16 68 / 609 644 440
e-mail: nadzieja.lodz@gmail.com
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Łodzi
ul. Piotrkowska 17,
90-406 Łódź
tel. 42 633 25 08 / 603 936 560
e-mail: tkopdlodz@gmail.com
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Skierniewicach
ul. Rybickiego 6,
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 35 74 / 600 822 906
e-mail: tpd.skierniewice@op.pl
Fundacja Centrum Praw Kobiet Oddział w Łodzi
ul. Piotrkowska 115 lok. 4,
90-430 Łódź
tel. 42 633 34 11 / 42 633 34 04
e-mail: cpk@cpk.lodz.pl
Fundacja Centrum Praw Kobiet w Skierniewicachul. Jagiellońska 28,
96-100 Skierniewice
tel. 882 512 900
e-mail: cpk_skierniewice@cpk.org.pl
Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki
ul. Legionów 2,
90-401 Łódź
tel. 42 630 06 86 / 630 99 24
e-mail: lkp@poczt.onet.pl
Liga Kobiet Polskich w ZgierzuPl. Jana Pawła II 19,
95-100 Zgierz
tel. 500 252 006
e-mail: lkpzgierz@gmail.com
Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Łodzi
ul. Więckowskiego 13,
90-721 Łódź
tel. 42 632 50 69 / 604 179 761
e-mail:nzozporadnia@wp.pl
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi ul. Tuszyńska 106,
93-305 Łódź
tel. 42 646 40 12 / 884 882 558 / 502 517 333
e-mail: poradnia.tuszyńska@gmail.com
Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Kęblinach
Kębliny, ul. Strykowska 3,
95-001 Biała
tel. 42 717 80 08 / 602 298 164
e-mail: biuro@monar-kebliny.pl
Stowarzyszenie „MONAR” Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Sokolnikach
ul. Kasprowicza 68,
95-039 Sokolniki
tel./fax. 42 710 12 80
e-mail: sokolniki@monar.org
Fundacja ARKA w Łodzi Świetlica Środowiskowa "Przystań" w Zgierzu
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków i dopalaczy
ul. Kopernika 37,
90-552 Łódź
tel. 42 637 55 59
e-mail: fundacja.arka@wp.pl

ul. Narutowicza 10,      
95-100 Zgierz
tel/fax 42 717 10 96
e-mail: fundacja-arka.zgierz@wp.


ul. Długa 77 - poniedziałki,
ul. Narutowicza 12 – czwartki
95-100 Zgierz
tel. 603 756 633
e-mail: nina.kalista@hot.pl
Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział w Łasku Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji w Łaskuul. 9 Maja 28,
98-100 Łask
tel. 600 493 633
e-mail: beta_miksa@vp.pl
Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom „Dominik” w Łodzi
ul. Zielona 13,
90-601 Łódź
tel. 42 639 28 85 / 603 068 091
e-mail: iza@lodzpat.nazwa.pl
Fundacja „Arka Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Dzieci Polskich 41 A,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 695 621 965
e-mail:arkanadziei@gmail.com
Fundacja UWOLNIENIE w Łodzi
ul. Inowrocławska 5a,
91-020 Łódź
tel. 42 230 90 99 / 602 454 243
e-mail: poczta@uwolnienie.pl
Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość
Dubie 1,
97-420 Szczerców
tel. 44 635 63 03 / 603 520 358
e-mail: fundacjadubie@o2.pl
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę serce” w Łodzi
ul. Skarbowa 28,
91-473 Łódź
tel. 42 616 09 69 / 506 239 314
e-mail: poczta@slyszeserce.org.pl
Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi
ul. Wólczańska 220, lok. 1u,
93-005 Łódź
tel. 42 637 03 12 / 667 786 005
e-mail: biuro@pawlodz.org
Fundacja OAZA w Zgierzu
ul. Aleksandrowska 207/211,
95-100 Zgierz
tel. 695 771 775
e-mail: biuro@fundacjaoaza.pl

Stan na dzień 08.11.2016 r.