O kampanii

Kampania ZERWIJ Z PRZEMOCĄ jest realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Jednostkę Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu pn. „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – edycja 2016. Współinicjatorem kampanii była łódzka Fundacja INNOPOLIS.

Bardzo mało mówi się o przemocy w relacji nastolatek-dorosły/rodzic. Dlatego kampania zwraca uwagę na fakt, iż sprawcą przemocy domowej nie zawsze jest dorosły, ale może nim być także dziecko (nastolatek). Kiedy osobą doświadczającą przemocy jest dziecko, niekoniecznie powinniśmy myśleć o maluchach – zdarza się, że przemocy ze strony rodziców doświadczają także nastolatki.

Zaplanowane działania mają charakter edukacyjny i służą profilaktyce w zakresie zjawiska przemocy domowej. Podstawowym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców województwa łódzkiego na:

  • problem przemocy, której sprawcą, ale również ofiarą jest młodzież,
  • specyfikę wieku dojrzewania,
  • konieczność poszanowania godności w relacjach nastolatek – dorosły, dorosły – nastolatek,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku nastolatka oraz autorytetów młodzieży,

Chcemy podnosić wiedzę społeczeństwa na temat:

  • zagrożeń płynących z przemocy i skutków jej stosowania,
  • odpowiedzialności rodziców w procesie wychowania (także dzieci w wieku dojrzewania),
  • konieczności kształcenia wśród młodzieży i dorosłych umiejętności budowania relacji w sposób bezprzemocowy,
  • gotowości społeczeństwa do reagowania na sytuacje przemocy.

Powstrzymajmy przemoc domową, także tę pomiędzy dorosłymi i nastolatkami!