Relacja z konferencji „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy”

22 listopada 2016

Podczas konferencji prasowej 21 listopada Witold Stępień marszałek województwa łódzkiego zainaugurował edukacyjną kampanię społeczną w ramach projektu „Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowaną do młodzieży, rodziców oraz świadków przemocy w rodzinie.

 

Pilotażowa akcja pod hasłem „Zerwij z przemocą. Zacznij mówić.” jest pierwszą w Polsce podejmującą szerzej temat agresji w relacji nastolatek-rodzic.

Rozpoczęciu kampanii towarzyszyła wojewódzka konferencja tematyczna w dniu 21 listopada z udziałem ekspertów ds. przemocy w rodzinie. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, badacz społecznego funkcjonowania nastolatków; dr Aleksandra Piotrowska, psycholog i doradca Rzecznika Praw Dziecka i Komitetu Ochrony Praw Dziecka; Agnieszka Fiedorowicz, psycholog i trener; Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”; Tomasz Bilicki, prezes fundacji INNOPOLIS – współinicjator akcji i pedagog oraz terapeuta – Robert Rutkowski.

Podczas konferencji  podkreślano, że na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowano alarmujący wzrost przypadków agresji ze strony młodych ludzi. Tymczasem w Polsce, choć  zjawisko przemocy w relacji nastolatek – rodzic jest zauważalne, wciąż jest słabo zbadane i w niewielkim stopniu funkcjonuje w świadomości społecznej. Konferencja oraz kilkutygodniowa  edukacyjna kampania społeczna „Zerwij z przemocą. Zacznij mówić“ – skierowana do młodzieży, rodziców oraz świadków przemocy w rodzinie -ma wyostrzyć spojrzenie na ten nabrzmiewający problem.